Algemene voorwaarden

 

LIOLOKO

Dorpsstraat 103 • 8200 Sint-Michiels • België • BE0781.623.228 • info@lioloko.com • BE17 7340 5752 2221 (KBC)

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Bestellingen en betalingen

  Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: Betalingen via Creditcard, PayPal, iDEAL, Bancontact en overschrijving. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan LIOLOKO gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

   Verzending

   Verzending binnen België en Nederland. Verzendingen gebeuren via een koerierdienst met tracking voor alle pakketjes (behalve naamstickers worden per gewone briefpost verstuurd). Vanaf een bestelling van 75€ zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland. Van zodra je bestelling verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail.

    Levertermijn

    We doen onze uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te verzenden na ontvangst van de betaling. Verzendingen gebeuren van maandag tot en met vrijdag. De meeste producten hebben we op voorraad en leveren we binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van betaling. Soms kan de levertijd langer zijn. Indien dat het geval is en het stond niet aangegeven op de website, nemen we contact met je op.  Gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld stickers, hebben een productietijd van 1 week.

     Overmacht

     LIOLOKO kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen.

     Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

      De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. Voedingswaren (zoals snoepgoed en suikerbonen) en gepersonaliseerde producten worden evenmin teruggenomen.
      De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bepaald.
      Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
      Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

      Pakje komt retour bij ons

       Wanneer je pakje retour komt bij ons, omdat je je adres niet volledig opgaf, dan zijn de kosten (€7,5) voor deze retour voor jou. Zorg er voor dat je het verzendadres correct én volledig invoert.

        

       Omruilen

        Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar gaan we iets aan doen, beloofd. 
        Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.
         • 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
         Artikelen aangekocht via de webwinkel van LIOLOKO kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels.
         Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.
         Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden. Sommige goederen kunnen – omwille van hun aard of door beschadiging – niet worden teruggenomen:
         • Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen
         • Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden
         • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
         • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden 
         • goederen te snel kunnen bederven of verouderen (bv: voedingswaren) 
         • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
         • dagbladen, tijdschriften en magazines

         Klachten

         Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
         Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
         Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

         Garantie

          Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voor vermelde garantiestelsel.

          Privacy

          De gegevens van onze klanten zijn nodig om de administratieve kant van de bestelling in orde te brengen (bestelling, levering, facturatie). Deze worden niet aan derden doorgegeven. LIOLOKO mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan LIOLOKO: info@lioloko.com.

          Eigendomsrecht

           Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

           Wijziging algemene voorwaarden

            Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.